Privatlivspolitik

Gældende fra d. 18/4-2022


Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.


Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Foreningen Giv Effektivt er dataansvarlig og alle spørgsmål bør derfor rettes til  info@giveffektivt.dk.


Foreningen Giv Effektivt
Anhøj 28, 8700 Horsens
info@giveffektivt.dk 
CVR: 42490903

Behandling af personoplysninger

Afhængigt af dit tilhørsforhold til Giv Effektivt, behandler vi følgende personoplysninger:


 

Donorer:


Hvis du har doneret til en velgørende organisation via Giv Effektivt (giveffektivt.dk, bankoverførsel, MobilePay eller gavebrev), betragtes du som donor.


Som donor behandler vi din e-mailadresse til at sende en kvittering for din donation og til at kontakte dig, hvis der opstår fejl i forbindelse med donationen. Hvis du indtaster dit CPR-nummer, indrapporterer vi dit CPR-nummer og dit samlede donationsbeløb til SKAT i starten af det efterfølgende år. Hvis du indtaster dit navn, gemmes dette desuden til brug i forbindelse med yderligere kontakt og organisering af donationer.


Alle personoplysninger på donorer beholdes i 1 år efter seneste donation eller slettes ved ønske. Ved tilbagevendende donationer beholdes personoplysninger 1 år efter seneste planlagte donation.

 

Medlemmer:


Hvis du i forbindelse med en donation har takket ja til at blive medlem, betragtes du i privatlivspolitiske sammenhænge som medlem.


Som medlem behandles dine personoplysninger på samme måde som enhver anden donor. Derudover bruger vi dit navn for at kunne administrere dit medlemsforhold samt kontakte dig. Dit navn, adresse og CPR-nummer indrapporteres årligt til SKAT for at Giv Effektivt kan være godkendt som en velgørende forening. Læs mere her.


Alle personoplysninger på medlemmer beholdes i 1 år efter sidste medlemsbetaling eller slettes ved ønske.


 

Gavebrev (forpligtelseserklæring):


Hvis du har oprettet et gavebrev via Giv Effektivt, indrapporterer vi årligt dit gavebrev samt de modtagne donationer til SKAT. Vi kan bede om dokumentation for din indkomst. Disse oplysninger opbevares krypteret og i 1 år efter sidste aftalte indbetaling.


 

Nyhedsbrev:


Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, opbevares din e-mailadresse hos MailChimp, som står for vores nyhedsbrevsfunktion. Din e-mailadresse slettes øjeblikkeligt ved afmelding af nyhedsbrevet.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du ifølge persondataforordningen en række rettigheder:


  1.  Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det, vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt).

  2. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret).

  3. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse).

  4. Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt).

  5. Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring.

  6. Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger, vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet).


Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du kan finde vores kontaktoplysninger øverst i privatlivspolitikken. Hvis du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringen eller sletningen så hurtigt som muligt.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også privatlivspolitikkens gyldighedsdato, som er angivet øverst i dette dokument. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.