Fradrag

Kan dine donationer trækkes fra i skat?

Vi forventer, at alle donationer givet gennem Giv Effektivt i 2022 og fremefter bliver skattefradragsberettigede.

Vi lever pt. op til 3 ud af 4 krav (1. august, 2022; se den røde boks ‘Betingelser for Fradrag’) og vi har en realistisk plan for at opfylde medlemskabs-kravet i god tid før deadline d. 1. oktober 2022. Det vil gøre os til en “godkendt velgørende forening”, hvilket giver fradragsberettigelse med bagudvirkende kraft, uanset hvornår i 2022 du donerede.

Betingelser for fradrag

  • Demokratisk valgt bestyrelse.
  • Indsamlet 150.000 kr.
  • 100 personer har givet mindst 200 kr.
  • 300 medlemmer.

Sådan får du skattefradrag

Du får automatisk fradrag, hvis du angiver dit cpr-nummer, når du donerer til os. Vi indrapporterer din donation til Skattestyrelsen, der opgør disse fradrag omkring marts, umiddelbart efter de har udsendt årsopgørelser.

Hvor stort er fradraget?

I 2022 kan du få et fradrag på 4.472 kr. Det skyldes, at du kan få et fradrag der udbetalt svarer til ca. 26% af din donation – dog højst op til 17.200 kr. om året (i 2022).

Hvad koster det at donere X kr.?

Hvis du vil regne ud, hvor stor udgiften på din donation er efter skattefradraget, skal du gange donationen med 0,74.

For eksempel:

 

Donationens størrelse Dit Fradrag Din udgift
100 26 74
500 130 370
1.000 260 740

Hvad kan du donere for X kr.?

Hvis du vil donere et beløb + det tilhørende fradrag, skal du dividere donationen med 0,74.

For eksempel:

 

Din udgift Dit fradrag Donationens størrelse
100 35 135
500 175 675
1.000 260 1.351

Gavebrev: For større donationer

Du kan få skattefradrag for mere end 17.200 kroner, hvis du opretter et gavebrev. Her kan du få fradrag for op til 15% af din indkomst før skat. Hvis du fx tjener 500.000 kroner om året, kan du få fradrag for 75.000 kroner. Læs mere om gavebreve her.