Gavebrev

Gavebrevet er den bedste måde, at få størst muligt skattefradrag for donationer til Giv Effektivt.

Det dokumenterer din intention om at donere fast over en årrække. Selvom gavebrevet er juridisk bindende, kan man ændre mening uden praktiske konsekvenser.

Få større fradrag for donationer

Normalt får man kun fradrag for de første 18.300 kr., man donerer per år. Det betyder, at man får det samme beløb tilbage i skat (ca. 4.758 kr.), uanset om man donerer 18.300 kr. eller mere – medmindre man laver et gavebrev. Gavebrevet er derfor løsningen for dig, der vil donere mere end 18.300 kr. per år.


Med et gavebrev, kan du få fradrag for donationer på op til 15% af din årlige indkomst ud over de 18.300 kr. Hvis du fx tjener 500.000 kr., kan du få fradrag for donationer på op til 92.700 kr. Det ville give 24.104 kr. tilbage i skat, hvilket er ca. 5 gange så meget, som hvis du ikke havde benyttet gavebrevet.


Hvis du vælger også at donere hele dit fradrag (og fradraget heraf osv.), kan du fx for 50.000 kr. donere 67.567 kr.


Disse beregninger er baseret på en fradragsgrad på 26%. Du kan finde din præcise fradragsprocent, ved at lægge din kommunes kirkeskat og kommuneskat sammen. Se de aktuelle satser her


Gavebreve kaldes også forpligtelseserklæringer og bygger på lovgivningen om løbende ydelser. Læs mere om gavebreve på Skatteforvaltningens hjemmeside.

Sådan oprettes et gavebrev

Vi gennemgår aftalen sammen og justerer evt.

Vi gennemgår aftalen sammen og justerer evt.

Underskriv med MitID eller i hånden.

Underskriv med MitID eller i hånden.

Det er almindeligt at have spørgsmål til gavebreve. Du er meget velkommen til at sende en mail til donation@giveffektivt.dk eller ringe til 60 90 89 82 for en uforpligtende snak og rådgivning. Vi taler meget gerne med dig om fx at tilpasse gavebrevet til netop dine ønsker.

Sådan doneres med et gavebrev

Du donerer via giveffektivt.dk og skal blot huske at indtaste dit CPR-nummer. For at holde vores gebyrer nede, opfordrer vi til, at du betaler med bankoverførsel.


Vi indrapporterer dine donationer til skat i starten af hvert nye år.

Gavebrevet er juridisk bindende – men ikke i praksis

Du kan til enhver tid stoppe indbetalingerne uden juridiske konsekvenser. Dog mister du retten til det ekstra fradrag gavebrevet har givet dig, så Skattestyrelsen kan bede dig tilbagebetale dette. 


Hvis du er nødt til at afvige fra aftalen (fx hvis din indkomst falder), har vi sørget for, at Giv Effektivts standardgavebrev stiller dig bedst muligt. Læs mere om det ved at folde spørgsmålene nedenfor ud.


Kan jeg afbryde aftalen?


Du kan til ehver tid stoppe med at indbetale uden nogle juridiske følger. Dog kan SKAT bede dig om at tilbagebetale det ekstra fradrag, som gavebrevet har givet. Hvis du stopper eller reducerer dine donationer, vil vi blive glade for en notits.


Ang. juridiske følger: Gavebrevet er en civilretlig aftale mellem dig og Giv Effektivt. Aftalen involverer altså ikke SKAT eller andre myndigheder, så en misligholdelse af aftalen er ikke et lovbrud overfor dem. Da gavebrevet indeholder en sætning om, at Giv Effektivt ikke vil retsforfølge dig, er der de facto ikke nogle juridiske konsekvenser for dig, og det registreres ikke nogle steder.


Ang. tilbagebetaling til SKAT: Din gevinst fra gavebrevet er det samlede beløb du betalte mindre i skat fordi du havde gavebrevet. Hvis du fx har doneret 30.000 kr. om året i fire år, fordelt på 18.300 med “normalt” fradrag og 11.700 på gavebrevet årligt, og derefter stopper dine indbetalinger, kan SKAT bede dig tilbagebetale din gevinst på 12.168 kr. (26% af  4 x 11.700). Se “forpligtelsen bliver ikke overholdt” i SKATs vejledning.


Hvad hvis jeg bliver arbejdsløs eller på anden måde får en lavere indkomst?


Du kan i gavebrevet indtaste en minimumsindkomst. Hvis du tjener mindre end dette, er du ikke forpligtet til at donere. Fx er en høj kontanthjælp i 2022 omkring 180.000 kr. om året.


Det er normalt at “regne baglæns”, når denne mulighed bruges, så beløbet ender med at passe med, hvad du vil donere nu. Hvis du fx ønsker at donere 30.000 kr. om året, og din årsindkomst er 400.000 kr., kan vi lave den aftale, at du donerer 13,6% af din indkomst over 180.000 kr., eftersom 30.000/(400.000-180.000) = 13.6%.


Hvad hvis jeg donerer mindre end aftalt?


Hvis du betaler for lidt et år, kan du blot donere “gælden” det/de efterfølgende år. Du får fradrag for det år, hvor du faktisk har doneret. Derfor er der ofte en bedre idé at indbetale lidt for lidt end at indbetale for meget.


Hvis du udskyder større beløb i flere år, skal du kunne sandsynliggøre, at du stadig kan og vil overholde forpligtelsen. Fx med henvisning til særlige omstændigheder i de foregående år som fx sygdom eller arbejdsløshed. Ellers ses forpligtelsen som misligholdt (se “kan jeg afbryde aftalen?” ovenfor). Se “forpligtelsen bliver ikke overholdt” i SKATs vejledning.


SKAT har kort beskrevet det her.


Hvad hvis jeg donerer mere end aftalt?


Hvis du et år donerer mere til Giv Effektivt end aftalt via dit gavebrevet (“ekstra beløb”), er der to muligheder.


  • Størst afdrag: Hvis du ikke gør andet, modregner vi det ekstra beløb på næste års forpligtelse, så du skal donere mindre det næste år. Vi betragter det ekstra beløb som en aconto-betaling af det næste års forpligtelse. Med denne løsning giver det ekstra beløb ikke skattefradrag.

  • Størst fradrag: Du kan skrive til donation@giveffektivt.dk, at det ekstra beløb indbetales som en normal donation, dvs. ikke via gavebrevet. Her kan du få skattefradrag for op til 18.300 kr. men ikke for donationer der overstiger gavebrev + 18.300 kr. Husk at oplyse aftale-ID i mailen.


SKAT har kort beskrevet det her.


Tips til at ramme årsindkomsten rigtigt


For at din samlede årlige donation passer med gavebrevet, kan det være en god idé at oprette en påmindelse i din kalender sidst i november, om at du skal tjekke om dine samlede donationer i løbet af året kommer til at matche gavebrevsaftalen. Hvis du vil udnytte hele skattefradraget, er det bedre at donere for lidt og korrigere, end at donere for meget (se spørgsmål og svar ovenfor).


Mens de fleste donerer månedligt, kan du også selv vælge, hvornår og hvor meget du donerer. Fx kan du donere hele beløbet ved årets slutning, når du kender din årsindkomst.  

Andre spørgsmål og svar

Kan jeg stadig få fradrag, hvis jeg også donerer til andre?


Ja, du kan få fradrag for donationer til andre godkendte velgørende organisationer, så længe dine “normale” donationer i alt er under grænsen på 17.700 kr. (2023 sats) og dine samlede donationer via gavebrev(e) er under 15% af din indkomst før skat. Du kan også oprette flere gavebreve til samme eller forskellige organisationer. Her er det stadig dine samlede gavebrev-donationer der maksimalt må udgøre 15% af din indkomst før skat – uanset om du har ét eller flere gavebreve.


Kan jeg ændre gavebrevet?


Kan jeg mindske eller øge min donation? Desværre gælder gavebrevet i 10 år og kan ikke ændres i den periode. Hvis du ønsker at donere mere, opretter vi gerne et nyt gavebrev med differencen op til det nye beløb. Vi kan desværre ikke nedjustere beløb, da det kræver en ændring af det oprindelige gavebrev.


Hvordan passer et gavebrev med Giving What We Can's Pledge to Give?


Vi mener, at gavebrevet er den bedste måde for danske “pledgers” at donere indenfor global sundhed. Giving What We Can henviser danske donorer til Giv Effektivt. Flere af de frivillige bag Giv Effektivt har selv taget the pledge. Gavebreve løber i præcist 10 år. Derfor skal du oprette et nyt gavebrev hvert 10. år, såfremt du stadig ønsker at udfylde dit pledge ved at donere til Giv Effektivt. GWWC anbefaler, at man donerer 10% før skat, hvis donationen er fradragsberettiget. Bemærk dog, at fradraget ofte er væsentligt højere i andre lande samt at skatten er væsentligt lavere. Derfor kan det for nogen virke mere rigtigt at donere 10% efter skat. Det vigtigste er, at man gør en markant og vedvarende forskel på en måde, der også er personligt bæredygtigt og motiverende. Vi kan pt. ikke indrapportere dine donationer til GWWC. Vi håber at understøtte dette senere.


Hvad tæller som indkomst?


Det er summen af to indkomster: Personlig indkomst: dette er løn, honorarer, mm. efter AM-bidrag. For de fleste mennesker vil dette være [månedsløn * 12 * 0.92] Positiv kapitalindkomst: kapitalindkomst er det du tjener og taber på formuer, fx renter, afkast på visse ETF’er, mm. De år, hvor din samlede kapitalindkomst er positiv, tæller det med. I de år hvor du samlet set har en negativ kapitalindkomst, er det kun din personlige indkomst, der tæller (se ovenfor).


Hvilken dokumentation for indkomst vil Giv Effektivt bede om?


Vi skriver til dig i marts eller april, når det er tid til at sende dokumentation for din indkomst (se “hvad tæller som indkomst” ovenfor). Det findes på side 2 i PDF-versionen af din årsopgørelse. Vi skal bruge dette:

Gør følgende:


  1. Log på SKATs selvbetjening og find din årsopgørelse for året: https://skat.dk

  2. Hent den som PDF ved at trykke på PDF øverst til højre.

  3. Tag et screenshot af side 2 i PDF’en.

  4. Fjern meget gerne den information vi ikke skal bruge (se billedet ovenfor). Det kan du gøre ved at kopiere sceenshottet ind i et simpelt billedredigeringsprogram (fx Paint på Windows eller Photos på Mac) og tegne en hvid firkant over alt, som vi har udvisket.

  5. Send det til donation@giveffektivt.dk.