Vores metode

Hvordan udvælges de velgørende formål?

Vi anbefaler de formål, som vi vurderer er de mest omkostningseffektive i verden. Vores research tager primært udgangspunkt i forskning foretaget af eller i samarbejde med verdens førende velgørenhedsevaluatorer GiveWell og Giving What We Can, som begge forsøger at finde de mest omkostningseffektive velgørende formål i verden. GiveWell baserer sine anbefalinger på en grundig videnskabelig proces, som de bruger over 30.000 årlige arbejdstimer på.

Der findes for mange velgørende formål i verden til, at man kan undersøge dem alle. GiveWell udvælger derfor de formål, som udviser potentiale for at være særligt omkostningseffektive, og går i dybden med at undersøge disse. Formålene vurderes ud fra den information, den velgørende organisation selv stiller til rådighed, samt data fra neutrale tredjepartsorganisationer og uafhængig forskning.

Vi vurderer p.t., at de mest effektive velgørende formål er dækket af GiveWells top anbefalinger. Vi anbefaler derfor p.t. de samme formål, som GiveWell anbefaler, men det kan ændre sig løbende.

Om GiveWell

GiveWells kriterier

GiveWell anbefaler de velgørende organisationer, der klarer sig bedst målt på fire kriterier:

Videnskabeligt veldokumenteret

Effekten af organisationens arbejde skal være videnskabeligt veldokumenteret, og det skal kunne påvises, at effekten vil vedblive, hvis arbejdet skaleres op. Det er især tiltag inden for global sundhed og pengeoverførsler, som bedst opfylder dette kriterium.

Exceptionel effektivitet

Organisationen skal forbedre eller redde liv usædvanligt billigt. Se hvordan de bedste formål klarer sig.

Omkostningseffektiviteten er generelt meget højere for velgørenhed udført i fattige lande. Derfor anbefaler GiveWell p.t. kun organisationer, der arbejder i fattige lande.

Behov for støtte

Når GiveWell anbefaler en organisation, vil organisationen ofte modtage flere penge end tidligere. GiveWell anbefaler derfor kun organisationer, der kan bruge de ekstra penge meget effektivt. I praksis er dette ofte organisationer, som let kan skalere op.

 

 

w

Åbenhed

For at GiveWell kan foretage en saglige evaluering af en organisation, skal organisationen dele information omkring sin drift, gode og dårlige resultater, samt potentielle risici og muligheder. Hvis GiveWell ikke kan få adgang til nok information, kan organisationen ikke evalueres.

Har GiveWell fundet de bedste velgørende organisationer?

Det er sandsynligt, at GiveWells anbefalede organisationer udgør nogle af de bedste donationsmuligheder for dig, der ønsker at bidrage til en bedre verden. Samtidigt er det vigtigt at understrege, at GiveWells arbejde hele tiden er i udvikling. For at kunne give de mest præcise, up-to-date anbefalinger følger GiveWell jævnligt op på organisationernes arbejde og ændrer sin liste over anbefalede organisationer to gange om året. Derudover undersøger GiveWell løbende nye organisationer. Det er derfor muligt, at GiveWells (og dermed vores) anbefalinger vil se anderledes ud i fremtiden.

Læs mere om GiveWell her: Anbefalede organisationer // Udvælgelsesprocessen // Blog // Om GiveWell

Fem hurtige spørgsmål om effektiv velgørenhed

 

1. Er effektivitet det samme som lave administrationsomkostninger?

Det korte svar er nej. Mange tror, at en velgørende organisations effektivitet stiger, jo færre penge den bruger på administrative udgifter (som eks. lønninger, marketing og evaluering). Men faktisk kan organisationerne ofte hjælpe langt mere effektivt, hvis de bruger penge på at træne deres personale, arbejde med eksperter og undersøge effekten af deres tiltag – så kan organisationen nemlig tilpasse tiltagene, så de har den størst mulige effekt. Den optimale mængde administrative udgifter varierer derfor meget fra organisation til organisation.

Derudover handler effektivitet i højere grad om, hvad man gør, end hvor få penge man bruger på administrative udgifter.

2. Er det lige så effektivt at hjælpe folk i Danmark?

Det er typisk langt mere effektivt at hjælpe folk i fattige lande. Folk i fattige lande mangler ofte basale nødvendigheder, som velgørende organisationer billigt og nemt kan skaffe dem. Til sammenligning er det ofte meget sværere og dyrere at hjælpe folk i rige lande som Danmark: her er alvorlige problemer, som er nemme og billige at løse, generelt allerede løst.

3. Kan jeg ikke bare vælge de store, velkendte velgørende organisationer?

Det er fristende at tro, at de store, velkendte velgørende organisationer er meget effektive. Men faktisk er meget effektive velgørende organisationer ofte relativt ukendte og ikke synderligt store. En af årsagerne er, at de typisk har specialiseret sig i at afhjælpe få specifikke problemer, som ikke får meget omtale i Danmark – fx malaria, A-vitaminmangel eller parasitiske orme.

4. Hvorfor bør organisationer undersøge effekten af deres tiltag?

Det kan nogle gange virke ‘åbenlyst’, at en velgørende organisations tiltag selvfølgelig vil virke. Så hvorfor bruge penge på at teste det? Forklaringen har to led: mange tiltag, som man skulle tro ville virke, viser sig at have lille eller ingen effekt. Nogle tiltag viser sig endda at have en overvejende negativ effekt (se fx Playpumps og Scared Straight). Dette finder man ofte ikke ud af, medmindre man tester. Derudover er testning ofte essentielt for at kunne optimere tiltagene, så de hjælper mest muligt pr. krone doneret.

5. Alle velgørende organisationer hævder jo at være effektive. Tager de fejl?

Det er rigtigt, at de fleste velgørende organisationer hævder at være effektive. Derfor kan det være en god ide at spørge nogle uafhængige instanser, som har undersøgt den videnskabelige litteratur om velgørenhed, som eks. GiveWell. Hvis du ikke kan finde videnskabelige undersøgelser af organisationen, kan det bl.a. skyldes, at organisationen ikke tester effekten af deres tiltag, ikke offentliggør resultaterne, eller at deres arbejde er for komplekst til, at de prioriterer at teste det.