Vores metode

Hvordan udvælges de velgørende formål?

Vi anbefaler de formål, som vi vurderer er de mest omkostningseffektive i verden. Vores research tager primært udgangspunkt i forskning foretaget af eller i samarbejde med verdens førende velgørenhedsevaluatorer. Pt. er det GiveWell og Giving What We Can, som begge vurderer en lang række områder og organisationer, for at identificere de mest omkostningseffektive. GiveWell baserer sine anbefalinger på en grundig videnskabelig proces, som de bruger over 30.000 arbejdstimer på årligt.


Der findes for mange velgørende formål i verden til, at man kan undersøge dem alle. GiveWell udvælger derfor de formål, som udviser potentiale for at være særligt omkostningseffektive, og går i dybden med at undersøge disse. Formålene vurderes ud fra den information, den velgørende organisation selv stiller til rådighed, samt data fra neutrale tredjepartsorganisationer og uafhængig forskning.

Vi vurderer p.t., at de mest effektive velgørende formål er dækket af GiveWells top anbefalinger. Vi anbefaler derfor p.t. de samme formål, som GiveWell anbefaler, men det kan ændre sig løbende.

Om GiveWell

En uafhængig non-profit organisation

En uafhængig non-profit organisation

Har siden 2011 indsamlet over 7 milliarder kr. til effektive velgørende organisationer fra over 85.000 donorer. Dette estimeres at have reddet over 75.000 liv og forbedret mange flere. Læs mere.

Har siden 2011 indsamlet over 7 milliarder kr. til effektive velgørende organisationer fra over 85.000 donorer. Dette estimeres at have reddet over 75.000 liv og forbedret mange flere. Læs mere.

GiveWells kriterier

GiveWell anbefaler de velgørende organisationer, der klarer sig bedst målt på fire kriterier:
Veldokumenteret

Effekten af organisationens arbejde skal være videnskabeligt veldokumenteret, og det skal kunne påvises, at effekten vil vedblive, hvis arbejdet skaleres op. Det er især tiltag inden for global sundhed og pengeoverførsler, som bedst opfylder dette kriterium.

Veldokumenteret

Effekten af organisationens arbejde skal være videnskabeligt veldokumenteret, og det skal kunne påvises, at effekten vil vedblive, hvis arbejdet skaleres op. Det er især tiltag inden for global sundhed og pengeoverførsler, som bedst opfylder dette kriterium.

Exceptionel effektivitet

Organisationen skal forbedre eller redde liv usædvanligt billigt. Se hvordan de bedste formål klarer sig. Omkostningseffektiviteten er generelt meget højere for velgørenhed udført i fattige lande. Derfor anbefaler GiveWell p.t. kun organisationer, der arbejder i fattige lande.

Exceptionel effektivitet

Donationer er fradragsberettigede efter ligningsloven §8A og §12, stk. 3, da Giv Effektivt er godkendt af Skattestyrelsen.

Behov for støtte

Når GiveWell anbefaler en organisation, vil organisationen ofte modtage flere penge end tidligere. GiveWell anbefaler derfor kun organisationer, der kan bruge de ekstra penge meget effektivt. I praksis er dette ofte organisationer, som let kan skalere op.

Behov for støtte

Når GiveWell anbefaler en organisation, vil organisationen ofte modtage flere penge end tidligere. GiveWell anbefaler derfor kun organisationer, der kan bruge de ekstra penge meget effektivt. I praksis er dette ofte organisationer, som let kan skalere op.

Åbenhed

For at GiveWell kan foretage en saglige evaluering af en organisation, skal organisationen dele information omkring sin drift, gode og dårlige resultater, samt potentielle risici og muligheder. Hvis GiveWell ikke kan få adgang til nok information, kan organisationen ikke evalueres.

Læs mere på GiveWells hjemmeside

Åbenhed

For at GiveWell kan foretage en saglige evaluering af en organisation, skal organisationen dele information omkring sin drift, gode og dårlige resultater, samt potentielle risici og muligheder. Hvis GiveWell ikke kan få adgang til nok information, kan organisationen ikke evalueres.

Læs mere på GiveWells hjemmeside

Har GiveWell fundet de bedste velgørende organisationer?

Det er sandsynligt, at GiveWells anbefalede organisationer udgør nogle af de bedste donationsmuligheder for dig, der ønsker at bidrage til en bedre verden. Samtidigt er det vigtigt at understrege, at GiveWells arbejde hele tiden er i udvikling. For at kunne give de mest præcise, up-to-date anbefalinger følger GiveWell jævnligt op på organisationernes arbejde og ændrer sin liste over anbefalede organisationer to gange om året. Derudover undersøger GiveWell løbende nye organisationer. Det er derfor muligt, at GiveWells (og dermed vores) anbefalinger vil se anderledes ud i fremtiden.


Læs mere om GiveWell her: Anbefalede organisationer // Udvælgelsesprocessen // Blog // Om GiveWell