Fradrag

Kan dine donationer trækkes fra i skat?

Vi forventer, at alle donationer givet gennem Giv Effektivt i 2022 og fremefter bliver skattefradragsberettigede.

Vi lever pt. op til alle krav (se den røde boks ‘Betingelser for Fradrag’) og har indsendt den relevante ansøgning til SKAT. Det vil gøre os til en “godkendt velgørende forening”, hvilket giver fradragsberettigelse med bagudvirkende kraft, uanset hvornår i 2022 du donerede.

Betingelser for fradrag

  • Demokratisk valgt bestyrelse.
  • Indsamlet 150.000 kr.
  • 100 personer har givet mindst 200 kr.
  • 300 medlemmer.

Sådan får du skattefradrag

Du får automatisk fradrag, hvis du angiver dit cpr-nummer, når du donerer til os. Vi indrapporterer din donation til Skattestyrelsen, der opgør disse fradrag omkring marts, umiddelbart efter de har udsendt årsopgørelser.

Hvor stort er fradraget?

I 2022 kan du få et fradrag på 4.472 kr. Det skyldes, at du kan få et fradrag der udbetalt svarer til ca. 26% af din donation – dog højst op til 17.200 kr. om året (i 2022).

Hvad koster det at donere X kr.?

Hvis du vil regne ud, hvor stor udgiften på din donation er efter skattefradraget, skal du gange donationen med 0,74.

For eksempel:

 

Donationens størrelse Dit Fradrag Din udgift
100 26 74
500 130 370
1.000 260 740

Hvad kan du donere for X kr.?

Hvis du vil donere et beløb + det tilhørende fradrag, skal du dividere donationen med 0,74.

For eksempel:

 

Din udgift Dit fradrag Donationens størrelse
100 35 135
500 175 675
1.000 260 1.351

Gavebrev: For større donationer

Du kan få skattefradrag for mere end 17.200 kroner, hvis du opretter et gavebrev. Her kan du få fradrag for op til 15% af din indkomst før skat. Hvis du fx tjener 500.000 kroner om året, kan du få fradrag for 75.000 kroner. Læs mere om gavebreve her.