Gavebrev

Gavebrevet er den bedste måde, at få størst muligt skattefradrag for donationer til Giv Effektivt. Det dokumenterer din intention om at donere fast over en årrække. Selvom gavebrevet er juridisk bindende, kan man ændre mening uden praktiske konsekvenser.

Få større fradrag for donationer

Normalt får man kun fradrag for de første 17.200 kr. man donerer per år. Det betyder, at man får det samme beløb tilbage i skat (ca. 4.772 kr.), uanset om man donerer 17.200 kr. eller mere – medmindre man laver et gavebrev. Gavebrevet er derfor løsningen for dig, der vil donere mere end 17.200 kr. per år.  

Med et gavebrev, kan du få fradrag for donationer på op til 15% af din årlige indkomst. Hvis du fx tjener 500.000 kr., kan du få fradrag for donationer på op til 75.000 kr. Det svarer til 19.500 kr. tilbage i skat, hvilket er ca. 4 gange så meget, som hvis du ikke havde benyttet gavebrevet. 

Hvis du vælger også at donere hele dit fradrag, betyder det, at du med et gavebrev i realiteten kan donere 94.500 kr., selvom du kun har 75.000 kr. til rådighed.  

Vores udregninger er baseret på en fradragsgrad på 26%. Du kan finde din præcise fradragsprocent, ved at lægge din kommunes kirkeskat og kommuneskat sammen. Se de aktuelle satser her 

Gavebreve kaldes også forpligtelseserklæringer og bygger på lovgivningen om løbende ydelser. Læs mere om gavebreve på Skatteforvaltningens hjemmeside.

Sådan oprettes et gavebrev

Formular

2. Vi gennemgår aftalen sammen og justerer evt.

3. Underskriv med MitID eller i hånden.

Det er almindeligt at have spørgsmål til gavebreve. Du er meget velkommen til at skrive en mail til donation@giveffektivt.dk eller ringe til 40 33 10 97 for en uforpligtende snak og rådgivning. Vi går meget gerne i dialog om at tilpasse gavebrevet til netop dine ønsker.

Sådan doneres med et gavebrev

Du donerer via giveffektivt.dk/stot/ og skal blot huske at indtaste dit CPR-hummer. For at holde vores gebyrer nede, opfordrer vi til, at du betaler med bankoverførsel – herunder PBS/Betalingsservice.

Vi indrapporterer dine donationer til skat i starten af hvert nye år.

Gavebrevet er juridisk bindende – men ikke i praksis

Du kan til enhver tid stoppe indbetalingerne uden juridiske konsekvenser. Dog mister du retten til det ekstra fradrag gavebrevet har givet dig, så Skattestyrelsen kan bede dig tilbagebetale dette.  

Hvis du er nødt til at afvige fra aftalen (fx hvis din indkomst falder), har vi sørget for, at Giv Effektivts standard gavebrev stiller dig bedst muligt. Læs mere om det ved at folde spørgsmålene nedenfor ud.

 

Kan jeg afbryde aftalen?

Du kan til ehver tid stoppe med at indbetale uden nogle juridiske følger. Dog kan SKAT bede dig om at tilbagebetale det ekstra fradrag, som gavebrevet har givet. Hvis du stopper eller reducerer dine donationer, vil vi blive glade for en notits.

Ang. juridiske følger: Gavebrevet er en civilretlig aftale mellem dig og Giv Effektivt. Aftalen involverer altså ikke SKAT eller andre myndigheder, så en misligholdelse af aftalen er ikke et lovbrud overfor dem. Da gavebrevet indeholder en sætning om, at Giv Effektivt ikke vil retsforfølge dig, er der de facto ikke nogle juridiske konsekvenser for dig, og det registreres ikke nogle steder.

Ang. tilbagebetaling til SKAT: Din gevinst fra gavebrevet er den del af donationerne, der overstiger det normale fradragsloft på 17.200 kroner (2022-sats). Hvis du fx har doneret 30.000 kr. om året i fire år og derefter stopper dine indbetalinger, kan SKAT bede dig tilbagebetale din gevinst på ca. 13.312 kr. (ca. 26% af  4 x (30.000 – 17.200). Se “forpligtelsen bliver ikke overholdt” i SKATs vejledning.

Hvad hvis jeg bliver arbejdsløs eller på anden måde får en lavere indkomst?

Du kan i gavebrevet indtaste en minimumsindkomst. Hvis du tjener mindre end dette, er du ikke forpligtet til at donere. Fx er en høj kontanthjælp i 2022 omkring 180.000 kr. om året.

Det er normalt at “regne baglæns”, når denne mulighed bruges, så beløbet ender med at passe med, hvad du vil donere nu. Hvis du fx ønsker at donere 30.000 kr. om året, og din årsindkomst er 400.000 kr., kan vi lave den aftale, at du donerer 13,6% af din indkomst over 180.000 kr., eftersom 30.000/(400.000-180.000) = 13.6%.

Hvad hvis jeg donerer mindre end aftalt?

Hvis du betaler for lidt et år, kan du blot donere “gælden” det/de efterfølgende år. Du får fradrag for det år, hvor du faktisk har doneret. Derfor er der ofte en bedre idé at indbetale lidt for lidt end at indbetale for meget.

Hvis du udskyder større beløb i flere år, skal du kunne sandsynliggøre, at du stadig kan og vil overholde forpligtelsen. Fx med henvisning til særlige omstændigheder i de foregående år som fx sygdom eller arbejdsløshed. Ellers ses forpligtelsen som misligholdt (se “kan jeg afbryde aftalen?” ovenfor). Se “forpligtelsen bliver ikke overholdt” i SKATs vejledning.

SKAT har kort beskrevet det her.

Hvad hvis jeg donerer mere end aftalt?
Hvis du et år betaler mere end aftalt via gavebrevet (“ekstra beløb”), er der flere muligheder. I alle tilfælde, er det ekstra beløb desværre ikke skattefradragsberettiget, hvis dine donationer overstiger den normale fradragsgrænse på 17.200 kr. (2022-sats).

  • Hvis du ikke gør andet, modregner vi det ekstra beløb på næste års forpligtelse, så du skal donere mindre det næste år.
  • Du kan skrive til donation@giveffektivt.dk, at det ekstra beløb ikke skal modregnes det efterfølgende år. Dermed kan du få fradrag for hel næste års forpligtelse. Husk at oplyse aftale-ID.
  • Du kan skrive til donation@giveffektivt.dk og bede om at få det ekstra beløb refunderet. Husk at oplyse aftale-ID.

SKAT har kort beskrevet det her.

Tips til at ramme årsindkomsten rigtigt

For at din samlede årlige donation passer med gavebrevet, kan det være en god idé at oprette en påmindelse i din kalender sidst i november, om at du skal tjekke om dine samlede donationer i løbet af året kommer til at matche gavebrevsaftalen. Hvis du vil udnytte hele skattefradraget, er det bedre at donere for lidt og korrigere, end at donere for meget (se spørgsmål og svar ovenfor).

Mens de fleste donerer månedligt, kan du også selv vælge, hvornår og hvor meget du donerer. Fx kan du donere hele beløbet ved årets slutning, når du kender din årsindkomst.  

Andre spørgsmål og svar

Kan jeg stadig få fradrag, hvis jeg også donerer til andre?

Ja, du kan få fradrag for donationer til andre godkendte velgørende organisationer, så længe dine donationer til dem er under grænsen på 17.200 kr. (2022 sats) og dine samlede donationer i året er under 15% af din indkomst før skat.

Du kan også oprette flere gavebreve til samme eller forskellige organisationer. Her er det stadig dine samlede donationer der maksimalt må udgøre 15% af din indkomst før skat – uanset om du har ét eller flere gavebreve.

Kan jeg ændre gavebrevet? Kan jeg øge min donation?

Desværre gælder gavebrevet i 10 år og kan ikke ændres i den periode. Hvis du ønsker at donere mere, kan vi oprette et nyt gavebrev med differencen op til det nye beløb. Vi kan desværre ikke nedjustere beløb, da det kræver en ændring af det oprindelige gavebrev.

Hvordan passer et gavebrev med Giving What We Can's Pledge to Give?

Vi mener, at gavebrevet er den bedste måde for danske “pledgers” at donere indenfor global sundhed. Giving What We Can henviser danske donorer til Giv Effektivt. Flere af de frivillige bag Giv Effektivt har selv taget the pledge.

Gavebreve løber i præcist 10 år. Derfor skal du oprette et nyt gavebrev hvert 10. år, såfremt du stadig ønsker at udfylde dit pledge ved at donere til Giv Effektivt.

GWWC anbefaler, at man donerer 10% før skat, hvis donationen er fradragsberettiget. Bemærk dog, at fradraget ofte er væsentligt højere i andre lande samt at skatten er væsentligt lavere. Derfor kan det for nogen virke mere rigtigt at donere 10% efter skat. Det vigtigste er, at man gør en markant og vedvarende forskel på en måde, der også er personligt bæredygtigt og motiverende.

Vi kan pt. ikke indrapportere dine donationer til GWWC. Vi håber at understøtte dette på et tidspunkt.