Gavebrev

 

Få fradrag for større donationer

Hvis du opretter et gavebrev, kan du hvert år få fradrag på op til 15% af din indkomst før skat. Dette fradragsloft er ofte væsentligt højere end det normale fradragsloft på 17.200 kroner (2022-niveau).

Formelt set er et gavebrev en aftale om, at du donerer til Giv Effektivt i 10 år. Vi har dog udviklet flere løsninger der gør det mindre forpligtende, end det umiddelbart kan lyde. Vi håber dermed, at endnu flere vil få glæde af det forhøjede fradrag, som gavebrevet muliggør.

Gavebreve kaldes også forpligtelseserklæringer og bygger på lovgivningen om løbende ydelser. Du kan læse mere om gavebreve hos SKAT.

Sådan opretter du et gavebrev

Opret et gavebrev i tre trin:

Formular

2. Vi gennemgår aftalen sammen og justerer evt.

3. Underskriv med MitID eller i hånden.

Det er almindeligt at have spørgsmål til gavebreve. Du er meget velkommen til at skrive en mail til donation@giveffektivt.dk eller ringe til tlf. 40 33 10 97 for en uforpligtende snak og rådgivning. Vi går gerne i dialog om at tilpasse gavebrevet, så det matcher dine ønsker.

Hvordan donerer jeg, når jeg har et gavebrev?

Donationer via gavebreve sker via betalingsservice/PBS eller manuelle bankoverførsler. Ved oprettelsen af gavebrevet får du en tekst, som du skal skrive i “besked til modtager”-feltet på overførslerne. Det nemmeste er at oprette en månedlig overførsel med denne tekst, men du bestemmer selv, hvordan du vil donere det aftalte beløb i løbet af året.

Hvad sker der, hvis jeg ikke overholder aftalen?

Vi har lavet flere tiltag, så vores standard-gavebrev stiller dig bedst muligt, hvis du er nødt til at afvige fra gavebrevsaftalen, fx hvis din indkomst pludseligt falder. Læs mere ved at folde svarene ud nedenfor:

 

Kan jeg afbryde aftalen?

Du kan til ehver tid stoppe med at indbetale uden nogle juridiske følger. Dog kan SKAT bede dig om at tilbagebetale det ekstra fradrag, som gavebrevet har givet. Hvis du stopper eller reducerer dine donationer, vil vi blive glade for en notits.

Ang. juridiske følger: Gavebrevet er en civilretlig aftale mellem dig og Giv Effektivt. Aftalen involverer altså ikke SKAT eller andre myndigheder, så en misligholdelse af aftalen er ikke et lovbrud overfor dem. Da gavebrevet indeholder en sætning om, at Giv Effektivt ikke vil retsforfølge dig, er der de facto ikke nogle juridiske konsekvenser for dig, og det registreres ikke nogle steder.

Ang. tilbagebetaling til SKAT: Din gevinst fra gavebrevet er den del af donationerne, der overstiger det normale fradragsloft på 17.200 kroner (2022-sats). Hvis du fx har doneret 30.000 kr. om året i fire år og derefter stopper dine indbetalinger, kan SKAT bede dig tilbagebetale din gevinst på ca. 13.312 kr. (ca. 26% af  4 x (30.000 – 17.200). Se “forpligtelsen bliver ikke overholdt” i SKATs vejledning.

Hvad hvis jeg bliver arbejdsløs eller på anden måde får en lavere indkomst?

Du kan i gavebrevet indtaste en minimumsindkomst. Hvis du tjener mindre end dette, er du ikke forpligtet til at donere. Fx er en høj kontanthjælp i 2022 omkring 180.000 kr. om året.

Det er normalt at “regne baglæns”, når denne mulighed bruges, så beløbet ender med at passe med, hvad du vil donere nu. Hvis du fx ønsker at donere 30.000 kr. om året, og din årsindkomst er 400.000 kr., kan vi lave den aftale, at du donerer 13,6% af din indkomst over 180.000 kr., eftersom 30.000/(400.000-180.000) = 13.6%.

Hvad hvis jeg donerer mindre end aftalt?

Hvis du betaler for lidt et år, kan du blot donere “gælden” det/de efterfølgende år. Du får fradrag for det år, hvor du faktisk har doneret. Derfor er der ofte en bedre idé at indbetale lidt for lidt end at indbetale for meget.

Hvis du udskyder større beløb i flere år, skal du kunne sandsynliggøre, at du stadig kan og vil overholde forpligtelsen. Fx med henvisning til særlige omstændigheder i de foregående år som fx sygdom eller arbejdsløshed. Ellers ses forpligtelsen som misligholdt (se “kan jeg afbryde aftalen?” ovenfor). Se “forpligtelsen bliver ikke overholdt” i SKATs vejledning.

SKAT har kort beskrevet det her.

Hvad hvis jeg donerer mere end aftalt?
Hvis du et år betaler mere end aftalt via gavebrevet (“ekstra beløb”), er der flere muligheder. I alle tilfælde, er det ekstra beløb desværre ikke skattefradragsberettiget, hvis dine donationer overstiger den normale fradragsgrænse på 17.200 kr. (2022-sats).

  • Hvis du ikke gør andet, modregner vi det ekstra beløb på næste års forpligtelse, så du skal donere mindre det næste år.
  • Du kan skrive til donation@giveffektivt.dk, at det ekstra beløb ikke skal modregnes det efterfølgende år. Dermed kan du få fradrag for hel næste års forpligtelse. Husk at oplyse aftale-ID.
  • Du kan skrive til donation@giveffektivt.dk og bede om at få det ekstra beløb refunderet. Husk at oplyse aftale-ID.

SKAT har kort beskrevet det her.

Tips til at ramme årsindkomsten rigtigt

For at din samlede årlige donation passer med gavebrevet, kan det være en god idé at oprette en påmindelse i din kalender sidst i november, om at du skal tjekke om dine samlede donationer i løbet af året kommer til at matche gavebrevsaftalen. Hvis du vil udnytte hele skattefradraget, er det bedre at donere for lidt og korrigere, end at donere for meget (se spørgsmål og svar ovenfor).

Mens de fleste donerer månedligt, kan du også selv vælge, hvornår og hvor meget du donerer. Fx kan du donere hele beløbet ved årets slutning, når du kender din årsindkomst.  

Kan jeg ændre gavebrevet? Kan jeg øge min donation?

Desværre gælder gavebrevet i 10 år og kan ikke ændres i den periode. Hvis du ønsker at donere mere, kan vi oprette et nyt gavebrev med differencen op til det nye beløb. Vi kan desværre ikke nedjustere beløb, da det kræver en ændring af det oprindelige gavebrev.

Du kan løbende ønske, at dine donationer går til et bestemt formål på https://giveffektivt.dk ved at meddele det til donation@giveffektivt.dk sammen med dit gavebrev-ID.

Hvad kan jeg spare?

Din besparelse er fradraget på ca. 26% af alt du årligt donerer over 17.200 kr. (2022-sats). Den præcise procentsats findes ved at lægge kommuneskat og kirkeskat sammen for din kommune. Se de aktuelle satser her.

Hvis du fx har en årlig indkomst på 500.000 kroner, kan du få fradrag for 15%, dvs. 75.000 kroner. Hvis du vælger at donere 50.000 kroner, får du ca. 13.000 kroner tilbage i skat (26% af 50.000).

Hvis du ikke havde oprettet et gavebrev, ville du få ca. 4.472 kroner tilbage i skat (26% af 17.200). Gavebrevet ville altså i dette tilfælde give dig 8.528 kroner ekstra i hånden hvert år.

Hvis du vælger også at donere fradraget (og fradraget heraf osv.) kan du i alt donere 67.567 kroner (50.000 / 0.74). Din udgift efter skat er her 50.000 kroner, da du får 17.567 kroner tilbage i skat (67.567 * 0.26).